Vrije tijds koor zoekt nieuwe deelnemers


Het Vrije Tijds Koor (VTK), dat op de dinsdagmiddagen oefent bij cultuurcentrum Boogie  Woogie  in de Roelvinkstraat, is op zoek naar nieuwe leden. Het koor is klein maar er heerst een gezellige sfeer. Per seizoen wordt er ruim 30 keer samen gezongen.

Dirigent Bob Blok: “De tijd dat het VTK werd opgericht, verschilde zeer veel met die van vandaag. Toen waren er relatief veel huisvrouwen, die in de gelegenheid waren om ’s middags in koorverband te zingen. Tegenwoordig zijn veel meer vrouwen betrokken bij het arbeidsproces buitenshuis en als gevolg daarvan melden zich uit die groep weinig mensen aan. Het aandeel van de mannen is daarom van ouds ook veel minder geweest. Zo er sprake is van vergrijzing in veel koren, is dit zeker ook het geval bij het VTK.”

Zingen houd je vitaal
Het is algemeen bekend, dat het gezond is om veel te zingen. Behalve het ontspannen oefenen van de stem en de ademhaling, is het gezond om je onder de mensen te blijven begeven. Bij het ouder worden bespeurt men natuurlijk, dat de lenigheid en kracht van het lichaam daarmee in verhouding staat. Ook de stem wordt beperkter van omvang en volume. Dit hoeft echter niet het plezier van musiceren in de weg te staan. De repertoirekeuze is natuurlijk van belang  in verband met de beperkingen die de leeftijd met zich meebrengt.
Bob Blok: “Soms doet zich de gelegenheid voor om een zorgcentrum te bezoeken om voor de bewoners te zingen. Er gaan echter ook tijden voorbij, dat we daar niet zo’n behoefte aan hebben en alleen voor ons eigen plezier zingen. Een zanglustige die zich aanmeldt, wordt nooit geweigerd. Bij ons geldt: Als je nog zingen wilt, zing dan mee.”

Repetitie
Het VTK repeteert op de dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 14.45 uur. Dan is er gelegenheid om met koffie of thee de keel te smeren, waarna de repetitie wordt voortgezet van 15.00 uur tot 15.30 uur.
Heeft u zin om meer te zingen dan alleen in de badkamer en wilt u andere zanglustigen treffen ? Komt u dan eens meedoen, of luisteren. Het koor en haar dirigent Bob Blok zullen u met open armen ontvangen. Die gelegenheid is er op dinsdag 11 september bij  Boogie  Woogie.

(Het zou fijn zijn als u van te voren even liet weten of u op onze uitnodiging in wilt gaan.     Tel.nr. 0543-515569 of E-mail: info@boogiewoogie.nl)

Contact