Examens


Theorie-examen

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de theorie-examens vastgesteld. Wanneer u of uw kind hier aan toe is wordt hij/zij in overleg met de docent hiervoor aangemeld en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan deze lessen.

Praktijkexamen

Na het behalen van het theorie-examen kan een praktijkexamen worden afgelegd, uiteraard wederom in overleg met de docent. De praktijkexamens worden 2x per jaar (december-april) afgenomen, ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op een tevoren vastgestelde avond vindt de diploma-uitreiking plaats en zullen sommige kandidaten worden gevraagd hun examenstuk ten gehore te brengen al of niet ondersteund door de muziekvereniging waarbij ze zijn aangesloten. Kandidaten die een D-examen afleggen nemen hierin een bijzondere plaats. Naast het theorie- en praktijkexamen leggen zij ook nog een openbaar D-examen af, hier kan iedereen die geïnteresseerd is naar komen luisteren, waarna de officiële uitreiking van het diploma zal plaatsvinden.

Examen data

Theorie

informeer bij de administratie

Praktijkexamen

Openbaar D-examen

Een onderdeel van het D-examen is een openbaar D-examen of een recital, deze wordt in het najaar gehouden. Op dit moment is de datum nog niet bekend.

Contact