Examens


Theorie-examen

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de theorie-examens vastgesteld. Wanneer u of uw kind hier aan toe is wordt hij/zij in overleg met de docent hiervoor aangemeld en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan deze lessen.

Praktijkexamen

Na het behalen van het theorie-examen kan een praktijkexamen worden afgelegd, uiteraard wederom in overleg met de docent. De praktijkexamens worden 2x per jaar (december-april) afgenomen, ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op een tevoren vastgestelde avond vindt de diploma-uitreiking plaats en zullen sommige kandidaten worden gevraagd hun examenstuk ten gehore te brengen al of niet ondersteund door de muziekvereniging waarbij ze zijn aangesloten. Kandidaten die een D-examen afleggen nemen hierin een bijzondere plaats. Naast het theorie- en praktijkexamen leggen zij ook nog een openbaar D-examen af, hier kan iedereen die geïnteresseerd is naar komen luisteren, waarna de officiële uitreiking van het diploma zal plaatsvinden.  

Examen data

Theorie

informeer bij de administratie 

Praktijkexamen

December April
8 & 9 6 – 7 – 8 – 10

 

Openbaar D-examen

maandag 7 juni 2021

Contact