Examens


Theorie-examen

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de theorie-examens vastgesteld. Wanneer u of uw kind hier aan toe is wordt hij/zij in overleg met de docent hiervoor aangemeld en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan deze lessen.

Praktijkexamen

Na het behalen van het theorie-examen kan een praktijkexamen worden afgelegd, uiteraard wederom in overleg met de docent. De praktijkexamens worden 2x per jaar (december-april) afgenomen, ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op een tevoren vastgestelde avond vindt de diploma-uitreiking plaats en zullen sommige kandidaten worden gevraagd hun examenstuk ten gehore te brengen al of niet ondersteund door de muziekvereniging waarbij ze zijn aangesloten.

Kandidaten die een D-examen afleggen nemen hierin een bijzondere plaats. Naast het theorie- en praktijkexamen leggen zij ook nog een openbaar D-examen af, hier kan iedereen die geïnteresseerd is naar komen luisteren, waarna de officiële uitreiking van het diploma zal plaatsvinden.

 

Examen data

Theorie

Dinsdag
Start
Woensdag
Start
Donderdag
Start
Cyclus 1 05-09-2017 06-09-2017 07-09-2017
Cyclus 2 07-11-2017 08-11-2017 09-11-2017
Cyclus 3 30-01-2018 31-01-2018 01-02-2018
Cyclus 4 03-04-2017

 

Praktijkexamen

December April 2018
Week 50 Week 15

 

Openbaar D-examen

Maandag 28 mei 2018

Contact

E-mail: info@boogiewoogie.nl
Tel: 0543 - 515569
Routebeschrijving en contactformulier