Examens


Theorie-examen

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de theorie-examens vastgesteld. Wanneer u of uw kind hier aan toe is wordt hij/zij in overleg met de docent hiervoor aangemeld en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan deze lessen.

Praktijkexamen

Na het behalen van het theorie-examen kan een praktijkexamen worden afgelegd, uiteraard wederom in overleg met de docent. De praktijkexamens worden 2x per jaar (december-april) afgenomen, ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op een tevoren vastgestelde avond vindt de diploma-uitreiking plaats en zullen sommige kandidaten worden gevraagd hun examenstuk ten gehore te brengen al of niet ondersteund door de muziekvereniging waarbij ze zijn aangesloten.

Kandidaten die een D-examen afleggen nemen hierin een bijzondere plaats. Naast het theorie- en praktijkexamen leggen zij ook nog een openbaar D-examen af, hier kan iedereen die geïnteresseerd is naar komen luisteren, waarna de officiële uitreiking van het diploma zal plaatsvinden.

 

Examen data

Theorie

In september 2020 wordt het nieuwe rooster vastgesteld

 

Praktijkexamen

December April
8 & 9  13 – 14 – 15 -17

 

Openbaar D-examen

maandag 7 juni 2021

Contact