Examens


Theorie-examen

In het begin van het nieuwe schooljaar worden de theorie-examens vastgesteld. Wanneer u of uw kind hier aan toe is wordt hij/zij in overleg met de docent hiervoor aangemeld en krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan deze lessen.

Praktijkexamen

Na het behalen van het theorie-examen kan een praktijkexamen worden afgelegd, uiteraard wederom in overleg met de docent. De praktijkexamens worden 2x per jaar (december-april) afgenomen, ook hiervoor krijgt u een uitnodiging. Op een tevoren vastgestelde avond vindt de diploma-uitreiking plaats en zullen sommige kandidaten worden gevraagd hun examenstuk ten gehore te brengen al of niet ondersteund door de muziekvereniging waarbij ze zijn aangesloten.

Kandidaten die een D-examen afleggen nemen hierin een bijzondere plaats. Naast het theorie- en praktijkexamen leggen zij ook nog een openbaar D-examen af, hier kan iedereen die geïnteresseerd is naar komen luisteren, waarna de officiële uitreiking van het diploma zal plaatsvinden.

 

Examen data

Theorie

Dinsdag Woensdag Donderdag
Cyclus 1 26-okt-16 27-okt-16 28-okt-16
Cyclus 2 17-jan 18-jan 19-jan
Cyclus 3 21-mrt 22-mrt 23-mrt
Cyclus 4 6-jun 7-jun

 

Praktijkexamen

December April
Week 50 Week 14

 

Openbaar D-examen

Maandag 29 mei 2017

Contact

E-mail: info@boogiewoogie.nl
Tel: 0543 - 515569
Routebeschrijving en contactformulier