Achtergrond Lang Leve Kunst


Landelijk programma Lang Leve Kunst

De initiatiefnemers van Lang Leve Kunst zijn de organisaties Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds. Deze organisaties hebben in 2013 samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de ministeries van VWS en OCW het convenant “Ouderen en Cultuur” gesloten met als doel het stimuleren van cultuurparticipatie door ouderen. Dit is belangrijk omdat cultuurparticipatie een belangrijke rol speelt bij het welbevinden van ouderen. Ouderen ontlenen er energie aan, het vermindert gevoelens van eenzaamheid en het bevordert maatschappelijke deelname.

Achterhoeks programma Lang Leve Kunst

In 2018 is Boogie Woogie cultuurcentrum Winterswijk gestart met de opzet van het programma Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Er wordt nauw samengewerkt met Lang Leve Kunst en Naoberschap West-Achterhoek en met partners uit de sectoren zorg en welzijn om het welbevinden van ouderen in de Achterhoek te vergroten.

De projecten van Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek worden uitgevoerd in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Het programma wordt gesubsidieerd door de fondsen RCOAK, Sluyterman van Loo en Menzis. Partner is o.a. het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek.

 

Contact