Scholen


Basisonderwijs

Boogie Woogie heeft een cultuurconvenant met alle Winterswijkse basisscholen. Elke school kan haar eigen cultuurmenu samenstellen. Kijk hier voor het aanbod.

AMV

Algemene Muzikale Vorming (AMV) is de basis van ons muziekonderwijs en dé vooropleiding voor het vocale- en instrumentale vervolg bij Boogie Woogie. Wij bieden een 1-jarige cursus voor leerlingen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Ze krijgen groepslessen van 50 minuten per week na schooltijd. Voorop staat dat muziek maken leuk is en daarom wordt er veel gewerkt met muzikale spelletjes. Onze lesmethode bevat de volgende aspecten: muziek maken (spelen en zingen), muziek beluisteren, theoretische kennis, kennismaken met de verschillende instrumenten en muziek & bewegen. De kinderen krijgen twee keer een rapport waarbij in het laatste een advies over de vervolgmogelijkheden bij Boogie Woogie. Bovendien ontvangen zij een getuigschrift.

Impuls Muziekonderwijs

De regeling Impuls Muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie verstrekt subsidies om binnen uw school meer aandacht aan muziekonderwijs en deskundigheidsbevordering te geven. De eerste scholen in Winterswijk en omgeving hebben inmiddels positief bericht gehad en zijn aan de slag. Wilt u met uw school meedoen aan Impuls Muziekonderwijs, neem dan contact op met Boogie Woogie.

Kunstwijs

Kunstwijs is het bureau dat basisscholen in Winterswijk en omgeving ondersteunt met de kunstvakken. De kunstvakken bestaan uit zeven disciplines, namelijk theater, muziek, dans, audio visueel, beeldend, literatuur en cultureel erfgoed. De intentie is dat alle kinderen die de basisschool verlaten met al deze disciplines in aanraking zijn geweest. Hiervoor heeft Kunstwijs kunstmenu’s samengesteld. Een school kan kiezen of ze jaarlijks alle disciplines aanbieden of schoolbreed dezelfde discipline. Naast het verzorgen van dit aanbod bemiddeld Kunstwijs ook tussen scholen en aanbieders uit de omgeving. Dit is vooral het geval bij cultureel erfgoed. Tevens heeft Kunstwijs een dertigtal leskisten die scholen kunnen inhuren op allerlei gebied. Coördinator van Kunstwijs is Simone Ruesink.

Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek

Boogie Woogie Cultuurcentrum is trotse partner van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. Binnen het pact willen wij bijdragen aan het vernieuwen van het aanbod voor senioren in Oost-Achterhoek. We zetten daarbij in op het verbeteren van de betrokkenheid en het meedoen van senioren in de samenleving. Dit doen we door generaties, jong en oud, met elkaar te verbinden en samen actief met cultuur en erfgoed bezig te zijn. Met veel plezier werken we daarbij nauw samen met De Gruitpoort. Onze projectleider binnen het Cultuur- en Erfgoedpact is Harry ten Brinke.

Middelbaar onderwijs

Wij zijn acceptant van de CJP Cultuurkaart. Dit houdt in dat CKV tegoeden bij ons te besteden zijn. Wij hebben een ruim aanbod voor middelbare scholieren. Wij kunnen verschillende culturele workshops voor diverse leeftijden aanbieden. Hierbij kunt u onder andere denken aan instrumentale workshops, percussieworkshops of workshops streetdance, hiphop of breakdance. De workshops zijn naar eigen wens te combineren en het is ook mogelijk om een projectweek samen te stellen. De workshops kunnen gegeven worden op school, een locatie van Boogie Woogie of een andere geschikte locatie. Onze hoofdvestiging beschikt over diverse grote en kleinere zalen, waaronder:

  • een concertzaal met circa 280 stoelen. Geschikt voor optredens, lezingen, filmvertoningen, presentaties en meer
  • een balletzaal met barre en spiegelwand. Geschikt voor ballet en andere dansvormen
  • een muziekstudio. Geschikt voor bijvoorbeeld bandrepetities
  • diverse ruimten waar workshops of andere lessen verzorgd kunnen worden. In een aantal lokalen bevinden zich piano’s en geluidinstallaties

Ook bieden wij op onze locatie rondleidingen voor middelbare scholieren aan en bieden wij verschillende mogelijkheden voor maatschappelijke stages.

Contact