Popproject lichte muziek Oost Gelre


Doel van het project is om kinderen uit groep 5 van de basisschool op een enthousiaste en leuke manier intensief kennis te laten maken met lichte-, oftewel popmuziek.
Dit in aansluiting op de (eventuele) AMV lessen, die de kinderen in groep 4 hebben gevolgd. Hiertoe kunnen de kinderen na schooltijd, in kleine groepen van bijvoorbeeld 3 of 4 leerlingen, een jaar lang 1 x per week popmuziekles volgen (met uitzondering van de schoolvakanties) tot een totaal van 30 lessen voor slechts € 150,=. Ze kunnen daarbij kiezen uit elektrische (bas)gitaar, toetsen (keyboard/piano), zang en drums (het instrument kan tegen een borg geleend worden bij Boogie Woogie m.u.v. drums).

Er wordt eerst in kleine homogene groepen geoefend, waarna er samen met de andere instrumenten wordt gespeeld. Het accent ligt hierbij op het samenspel, het leren luisteren naar elkaar en het aanleren van samenspeltechnieken en akkoorden waarbij ook actuele popsongs worden gebruikt. Een mooie kans om op een speelse, interactieve manier nader kennis te maken met popmuziek.

Claudette Doup, docent zang en toetsen bij Boogie Woogie, begeleidt het project richting de scholen. Dit schooljaar hebben we van de locatie Jozefschool in Zieuwent gebruik mogen maken, onze eigen locatie in Lichtenvoorde en de Mattelier in Groenlo.

Geïnteresseerd? Vrijdag 13 juli a.s. om 19.00 uur vindt de eindpresentatie plaats van de leerlingen die dit schooljaar aan het project hebben deelgenomen in de concertzaal van Boogie Woogie te Winterswijk. De entree is gratis en iedereen is van harte welkom. U kunt dan met eigen ogen zien met hoeveel plezier de kinderen spelen en wat ze in één jaar geleerd hebben.

Contact