RIVM: ‘Versoepeling voor reguliere onderwijs geldt niet voor muziekles’


De KNMO heeft vanavond, donderdag 23 april,  een brief laten uitgaan naar alle aangesloten verenigingen. Daarin worden de thans geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vertaald naar de muzieksector. Naast een verbod op muziekles, wordt er nogmaals op gewezen dat ook repetities nog zeker tot 19 mei niet zijn toegestaan. Evenementen met vergunnings- en meldplicht zijn zeker tot 1 september 2020 verboden.

Het kabinet kondigde dinsdag een versoepeling aan voor buitenactiviteiten van jongeren. Deze versoepeling is echter alleen gericht op sport. In een brief aan alle gemeenten dringt de KNMO samen met culturele partners erop aan om deze versoepeling ook voor de cultuursector te laten gelden.

Muziekonderwijs
Ondanks dat er aanpassingen zijn in de maatregelen rond het reguliere onderwijs is de branche kunst- en cultuureducatie niet meegenomen in deze versoepeling. Daardoor blijven de geldende maatregelen voor het muziekonderwijs nog van kracht tot en met 19 mei a.s. De KNMO volgt hierin ook het advies van collega organisatie Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie.

We zijn ons bewust van het feit dat het vragen oproept dat het reguliere onderwijs onder voorwaarden wel per 11 mei kan starten en het muziekonderwijs nog geen deel uitmaakt van deze versoepeling van maatregelen. We volgen hierin het advies van deskundigen en de maatregelen van de rijksoverheid. De KNMO is samen met partners in contact met het ministerie van OCW over mogelijke aanpassingen in de richtlijn.
Aangezien we constateerden dat op ‘social media’ diverse afwijkende berichten de ronde doen over ‘muzieklessen’ is er op 23 april contact geweest met het RIVM met betrekking tot ‘muzieklessen’. Het RIVM liet weten dat er veel vragen binnenkomen over muzieklessen. Uitdrukkelijk is verklaard dat, gezien de huidige stand van zaken, ‘muziekonderwijs’ in de reguliere vorm niet is toegestaan. Het RIVM zal haar communicatie omtrent muzieklessen verduidelijken en intern communiceren om misverstanden hierover te voorkomen.

Contact