Project ‘Ontmoeten’ zorgt voor verbinding van generaties


Vanaf vrijdagmorgen 10 november start het project ‘Ontmoeten’ bij het Graafschap College in Groenlo. De school werkt hierbij samen met Boogie Woogie Cultuurcentrum. Met als uitgangspunt teksten in Achterhoeks dialect ontmoeten senioren uit de gemeente Oost Gelre en leerlingen van het Graafschap College elkaar. Samen nemen zij deel aan vijf leuke en inspirerende activiteiten op het gebied van (Literair)erfgoed, poëzie, beeldende kunst en muziek o.l.v. vakbekwame docenten. De bijeenkomsten zijn wekelijks in de ochtend van vrijdag 10 november t/m 1 december in het Graafschap College te Groenlo. Vrijdag 8 december is er een presentatie. Tijdstip en locatie worden nog nader bepaald.

De activiteiten

Alle bijeenkomsten vinden onder schooltijd plaats in een tijdsbestek van ruim een maand. Aan het project werken ruim 30 leerlingen mee en er is plek voor aansluiting van 10-12 senioren. Voor aanvang van het project is een selectie gemaakt uit teksten die gaan over de Achterhoekse cultuur of hieraan refereren. Zowel de leerlingen als de senioren hebben deze voor aanvang van de eerste les doorgelezen. Tijdens deze eerste les bespreken de groepjes met welk gedicht ze de volgende les aan de slag willen gaan. In de tweede les wordt de gekozen tekst verder geanalyseerd waarna in les drie en vier een rap gemaakt wordt of een beeldende creatie geïnspireerd door het gedicht. De vijfde bijeenkomst is een presentatie van de resultaten.

Doel project:

  • Dit project kan bijdragen aan meer begrip voor de betekenis van het Achterhoeks dialect, zowel bij de leerlingen als de deelnemende senioren.
  • Bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van 

generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek. 

  • Deze samenwerking tussen Graafschap College en Boogie Woogie is vernieuwend te noemen:
    – generaties ontmoeten elkaar en zijn samen actief op het terrein van de kunsten
    – poëtische teksten worden door inzet van andere kunstuitingen intenser beleefd

Meedoen

De organisatie is op zoek naar senioren die mee willen doen aan dit project. Heeft u interesse om deel te nemen dan kunt u zich t/m 1 november aanmelden bij Ira Wunnekink: ira@boogiewoogie.nl of 06 2515 5359. Na aanmelding ontvangt u vervolgens meer informatie over inhoud, data en tijden. Deelname is gratis! 

Contact