Open Huis voor amateurkunstverenigingen Winterswijk


Op zaterdag 27 januari organiseert Boogie Woogie Cultuurcentrum een Open Huis speciaal voor alle amateurkunstverenigingen uit de gemeente Winterswijk. Het Open Huis begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Doel
Belangstellenden kunnen kennismaken met het rijke amateurkunst-verenigingsleven van de gemeente. Tijdens het Open Huis laten de verschillende verenigingen zien wie zij zijn en wat ze doen en hebben een eigen stand met informatie. Deze middag is daarnaast bij uitstek een gelegenheid om andere amateurkunst-beoefenaars te ontmoeten en docenten te spreken die werkzaam zijn voor Boogie Woogie Cultuurcentrum.

Activiteiten
Er zijn diverse verenigingsactiviteiten waaraan kan worden deelgenomen en natuurlijk kunnen instrumenten uitgeprobeerd worden. Het Open Huis is tevens het startmoment van beginnerscursussen die door verenigingen en Boogie Woogie worden aangeboden.

Belangstelling
Iedereen die meer wil weten over wat de gemeente Winterswijk te bieden heeft op het gebied van de amateurkunst is van harte welkom op dit informatieve Open Huis. De toegang is gratis!
Alle Winterswijkse muziekverenigingen zijn present, verschillende koren hebben zich reeds aangemeld en ook toneelverenigingen zijn geïnteresseerd. 

Aanmelden
Mocht u zich als vereniging nog niet hebben aangemeld en wilt u graag laten zien wat u allemaal in huis hebt, dan is aanmelden nog mogelijk t/m uiterlijk woensdag 20 december via cultuurcoach@boogiewoogie.nl  

Contact