Euregio uitwisselingsconcert bij Boogie Woogie


Het is de bedoeling om door deze grensoverschrijdende muzikale ontmoeting de gezamenlijke muzikale activiteiten te bevorderen. In juli 2016 vond de uitwisseling plaats in Kleve en dat beviel zo goed dat er nu een herhaling is in Winterswijk op initiatief van de gemeente Winterswijk i.s.m. Boogie Woogie.
Naast een collectieve muzikale belevenis is er voor, tijdens en na het concert ruimte voor het verdiepen van de contacten. In de voorbereidingen richting het concert is er veel overleg tussen de partners waardoor men elkaars organisaties beter leert kennen. Er wordt op de dag van uitvoering ook gerepeteerd op een gezamenlijk nummer dat tijdens het concert wordt uitgevoerd. Voor het optreden wordt het publiek van beide kanten van de grens uitgenodigd. De muziek verbindt niet alleen de muzikanten maar ook het publiek!

Het Euregio uitwisselingsconcert “Euregio Big Bands In Concert” wordt in het kader van het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de gemeente Winterswijk.

 

 

 

Contact