Boogie Woogie Wenters


Dinsdag 2 september 2019 troffen wij in de Gelderlander een mooi gedicht aan van Bert Scheuter waarvoor onze hartelijke dank

De Winterswijkse beken drogen op
de dorstende buurtschappen boeren
volksfeesten aan elkaar tot in het dorp
dat de meesterschilder ooit was vergeten
Zoals het ook zijn dichter eens bijna vergat
totdat de wind van zijn faam stormachtig in
privé domein verhaalde van zijn geboorte
in de winter die van wijken wist
maar nu is de dichter daar een college,
des schilders meesterwerk een school
waar boerenzonen en -dochters
leren de volksfeesttrom te roeren
Maar pas op uw zaak Winterswijk
want Aalten wil de muziek niet betalen
en Oost-Gelre gaat voor dubbeltjesdansen
pasje voor pasje, op de eigen kermis eerst.

Contact