Boogie Woogie start kinderkoor


– deelname gratis! –
Zingen opent een wereld voor een kind en zingen is spelen met taal, ritme en klank. Het is de basis voor muzikaliteit en biedt ondersteuning in de spraakontwikkeling en fijne motoriek. Klankontwikkeling draagt bij in het talenonderwijs.
Daarnaast prikkelt zingen de fantasie en helpt bij het ontdekken van de verscheidenheid in emotionele uitingen. In groepsverband zingend spelen draagt bij aan de sociale ontwikkeling van een kind. Het creëert een universele saamhorigheid van ongekend belang en haalt het beste in hem of haar naar boven.

Kinderkoor weer vaste waarde
Kortom, argumenten te over voor Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur, om van het kinderkoor weer een vaste waarde te maken binnen haar aanbod. Om dit koor voor alle kinderen van 7 t/m 11 jaar toegankelijk te maken is deelname gratis! Wel zal er bij elke repetitie gelegenheid zijn om een vrije gift te geven om het kinderkoor te sponsoren. Het koor gaat van start wanneer zich minimaal 10 kinderen hebben aangemeld.

De repetities zijn op maandagmiddag van 15.00 – 16.00 uur op het podium van de concertzaal van Boogie Woogie waar ruimte is voor spel en beweging. De leiding is in handen van zangdocent Annette Weterings.

Opgeven kan via e-mail: workshops@boogiewoogie.nl

Contact