Boogie Woogie start eigen radioprogramma


Unieke samenwerking met RTV Slingeland 

Dinsdag 20 april, van 18.00 – 19.00 uur, start Boogie Woogie, Instituut voor Kunst en Cultuur, met een eigen radioprogramma bij de lokale radio- en televisiezender RTV Slingeland Winterswijk.

Aanleiding
De samenwerking met RTV Slingeland is niet nieuw. Regelmatig wordt er bij de omroep aandacht besteed aan activiteiten van Boogie Woogie in een informatieprogramma of middels een interview voor radio of TV. Gaandeweg ontstond bij beide partijen het idee om te komen tot een vast radioprogramma voor Boogie Woogie waarbinnen alle initiatieven, waarbij het instituut is betrokken, aan bod kunnen komen.

Inhoud programma
In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. De focus zal gericht zijn op de thema’s amateurkunst, cultuureducatie en het sociaal domein. Dit zijn de segmenten waarover de werkzaamheden van de organisatie verdeeld zijn. Partners, organisaties en afnemers van diensten zullen uitgenodigd worden om projecten of onderdelen waarbij zij betrokken zijn, toe te lichten. Natuurlijk wordt tekst afgewisseld met muziek, zowel live opgenomen muziek van leerlingen als andere muziek gerelateerd aan de informatie.

Frequentie
Tot en met de zomervakantie is er een maandelijkse uitzending. De data zijn 20 april, 18 mei, 22 juni, 13 juli, 24 en 31 augustus. Het streven is om daarna over te gaan naar tweewekelijkse uitzendingen.
Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie Cultuurcentrum hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met kunst, cultuur en welzijn in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Contact