Boogie Woogie dicht i.v.m. coronavirus


Wij volgen het advies zoals dat door de overheid is besloten en omdat er is geadviseerd de scholen te sluiten geeft Boogie Woogie hier gehoor aan. Dit betekent dat wij gesloten zijn, in ieder geval  tot maandag 6 april of zoveel later als dat door de overheid wordt geadviseerd. De groepslessen waren al stopgezet maar nu worden ook de individuele lessen bij Boogie Woogie gestopt. Ook hebben wij besloten de activiteiten van derden die in ons gebouw plaatsvinden,  voorlopig te stoppen.

  • Theorielessen en examens worden tot een nader te bepalen datum uitgesteld.
  • Wel onderzoeken wij de mogelijkheid om de individuele lessen voorlopig digitaal te gaan verzorgen. Waar mogelijk zal uw docent daarover contact opnemen om verdere afspraken te maken.

Deze maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april a.s.

Met vriendelijke groet,

Directie en Bestuur Boogie Woogie

Contact