Informatiebijeenkomst over Méér muziek in de klas Lokaal


Op donderdag 11 oktober, aanvang 19.00 uur, zal bij Boogie Woogie Cultuurcentrum een informatiebijeenkomst plaatsvinden i.s.m. de Stichting Méér Muziek in de Klas. Onderwerp is borging van muziekonderwijs in het Primair Onderwijs.

Convenant
De Stichting Méér Muziek in de Klas, waarvan H.M. Koningin Máxima erevoorzitter is, organiseert lokale netwerken met als doel het muziekonderwijs per regio te verduurzamen. Dat doet de stichting door regionale partijen, die nodig zijn om structureel muziekonderwijs op de basisscholen te verankeren, met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.
Op de informatiebijeenkomst wordt daarom met organisaties die bij dit netwerk betrokken zouden kunnen worden onderzocht of er in de Achterhoek een convenant  kan worden gesloten.

Betrokken en uitgenodigde partijen zijn o.a. het onderwijs, muziekverenigingen, regionale overheden, kinderdagverblijven, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.


Structureel muziekonderwijs
Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, sociaal en creatief vlak.

Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekonderwijs is, vergroot de kennis van zittende en komende leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele en maatschappelijke omgeving.

Voor heel Nederland
In de afgelopen tijd zijn er in Nederland al enkele convenanten gesloten en ondertekend o.a. in de provincies Groningen, Limburg en Friesland. Meerdere regio’s staan momenteel in de startblokken om het muziekonderwijs op basisscholen in de regio te verduurzamen. Het streven is dat in 2020 alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs krijgen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Graag aanmelden via info@boogiewoogie.nl

Contact