Agrarisch erfgoed Lintelo (gemeente Aalten)


Mei – juni 2016

Partners:

Kulturhus Lintelo, cbs ‘De Klimop’ Lintelo, eetgroep ‘Schoef es an’ en Stichting Boerengoed

Projectdoelstelling
Het Kulturhus wil een centrum van activiteiten worden (meer ‘reuring’) en de school vindt het belangrijk dat leerlingen op de hoogte zijn van plaatselijk Cultuur en Erfgoed. Als thema werd het

Agrarisch Erfgoed gekozen.

Invulling

  • Een bezoek door de projectleider aan de senioren van de eetgroep ‘Schoef es an’. Het doel is om deelname aan het project te bevorderen.
  • Start van het project met een eerste informatieve bijeenkomst. Aanwezig zijn de Stichting Boerengoed, enkele senioren van de eetgroep ‘Schoef es an’ en grootouders van de leerlingen en leerlingen van groep 8 van de basisschool.
  • Oude verhalen van het platteland, verteld door de senioren, zijn inspiratie voor de leerlingen van de school en theatermaker Theo Soontiëns (4 lessen op de woensdagmorgen).
  • Oude landbouwwerktuigen inspireren de leerlingen om zelf uit te vinden o.l.v. van beeldend kunstenaar Berna Bonekamp (4 lessen op de woensdagmorgen).
  • Opening van de expositie met theater waarbij de constructies van de leerlingen worden geëxposeerd in het kulturhus.

 

Aantal deelnemers

  • 19 leerlingen: groep 7 en 8 van de basisschool.
  • 15 senioren.
  • opkomst opening expositie: ca. 100 belangstellenden, o.a. senioren/ grootouders, ouders en groep 5 t/m 8 van de basisschool. Wethouder Wiltink en Marjon Lettink waren namens de gemeente Aalten aanwezig.

Archief persberichten:

 

Contact