Beleid inzake het geven van (groeps) lessen:


Door de voorgenomen versoepelingen op het gebied van de corona-maatregelen die in de afgelopen periode vanuit de overheid zijn gecommuniceerd, hebben wij van verschillende kanten de vraag gekregen hoe Boogie Woogie hier mee gaat.

Onze branchevereniging, Cultuurconnectie, heeft naar aanleiding van de voorgenomen versoepelingen concrete vragen aan het ministerie gesteld die nog steeds niet zijn beantwoord. Wel is er een protocol en zijn er richtlijnen per branche opgesteld. In het protocol staat aangegeven dat:

Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Lessen, cursussen en trainingen worden waar mogelijk op afstand gegeven.

In de richtlijnen per branche staan zaken zoals:

 • screening van de gezondheidssituatie leerling
 • ventilatie
 • afstand van minimaal 1,5 meter (zang en blaasinstrumenten grotere afstand)
 • desinfecteren van instrumenten, gebruik van wegwerphandschoenen
 • deurbeleid
 • maximum aantal leerlingen per vrije vloeropervlaktes
 • geen lessen/repetities van grote groepen
 • advies om als zangers en blazers nog niet samen te musiceren
 • etc.

Dit alles bij elkaar heeft ons tot de volgende aanpak doen besluiten:

 • muzieklessen die 1 op 1 worden gegeven, worden tot het eind van het schooljaar online afgehandeld (coninuering van het huidige beleid)
 • indien een docent vindt dat het voor het belang van de ontwikkeling noodzakelijk is om een les in “levende lijve” te geven, kan de docent een speciale ruimte reserveren die specifiek is ingericht om de les te geven
 • het is het streven om in de periode eind juni-medio juli de examens te organiseren zodat het schooljaar daarmee afgesloten kan worden, over de aanpak hiervan ontvangen de kandidaten binnenkort separate informatie
 • groepslessen/-repetities worden tot het einde van het schooljaar niet gegeven, op korte termijn zullen we de betrokkenen informeren op welke wijze wij het gemis van deze lessen willen compenseren.

Uiteraard betreuren wij het dat we door de omstandigheden niet in staat zijn alle lessen en activiteiten op de normale wijze uit te voeren, maar wij zijn van mening dat de gezondheidheid van alle betrokkenen (leerlingen, docenten en ondersteunend personeel) voorop dient te staan. Voorlopig gaan we ervan uit dat we het nieuwe schooljaar op de gebruikelijke wijze kunnen starten.

Verder willen van de gelegenheid gebruik maken om u te wijzen op ons virtuele Open Huis dat we deze week via Facebook beschikbaar hebben gesteld. Uiteraard was het niet mogelijk om dit jaar ons gebruikelijke Open Huis te organiseren, maar we hopen dat dit alternatief een goed inzicht geeft van onze mogelijkheden. We streven er naar om het fysieke Open Huis aan het begin van het nieuwe schooljaar te organiseren.

Contact

E-mail: info@boogiewoogie.nl
Tel: 0543 - 515569
Routebeschrijving en contactformulier