Boogie Woogie dicht…..en nu dan?


Dinsdag 1 april is bekend geworden dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten blijven. Dat geldt ook voor Boogie Woogie.

Voor wat de muzieklessen betreft proberen de docenten zoveel mogelijk op afstand les te geven. Dit geschiedt op verschillende manieren afhankelijk van de technische en logistieke mogelijkheden van de docent en de leerling. Dit betekent ook dat er docenten zijn die helaas niet in staat zijn om hier invulling, of slechts deels, aan te geven. We hopen hiervoor op uw begrip.

De groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 1 juni niet mogelijk en dit houdt in dat ook het Open Huis van zaterdag 16 mei komt te vervallen. Het is nog onbekend hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.

Als deze periode voorbij is, zullen we de balans opmaken hoe deze periode is verlopen en inventariseren hoe we met de gevolgen kunnen/zullen omgaan. Daar is het op dit moment nog te vroeg voor.

Zodra er verandering komt in de situatie dan zullen we u daarover nader informeren.

In de tussentijd wensen wij veel sterkte met de situatie en vooral gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Directie en Bestuur Boogie Woogie

Contact